Hos Norup

”Det skulle du ikke have sagt, nu er der ingen der kan lide dig” … ”Hvordan kan du være så egoistisk?” ….

                        ”Du er som sædvanlig for meget!!” ….. ”Det kunne du have gjort bedre.”

                                       https://metteulsoe.diamondapproach.dk/kurser/din-indre-kritiker/

Ethvert menneske har en dyb længsel efter at føle sig accepteret og tryg, uden hele tiden at skulle præstere noget eller forbedre sig. Denne længsel hænger sammen med vores forhold til vores indre kritiker eller superego.

Som børn lærte vi, at det er vores ydre omgivelser, der afgør om vi er ok. Forældre, familie og andre nære kontakter. Det var ikke op til os at føle os ok, vi skulle være ok for andre. Derfor udviklede vi en indre ven, som vejledte os i, hvornår vi var ok, og hvornår vi ikke var det. Som børn var det en nødvendighed for at få dækket vores behov og overleve. Som voksne er den indre kritiker en begrænsning af vores frihed til at mærke og være os selv fra øjeblik til øjeblik.

I Diamond Approach arbejder vi med den indre kritiker ud fra sjælens perspektiv på en helt unik måde. Først identificerer vi den kritiske stemme, dernæst forsvarer vi os mod den, så vi kan få rum og plads til at mærke, hvad vi føler, når vi ikke bliver kritiseret. I stedet for at være orienteret mod vores kritiker, begynder vi langsomt at orientere os mod os selv.

Undervisningens forløb

Undervisningen strækker sig over en hel fredag, lørdag og søndag med et forløb a 3 timer formiddag og eftermiddag. Hvert forløb indeholder kropsarbejde, meditation og inquiry med udveksling af oplevelse og indsigt i hele gruppen

Vi tager udgangspunkt i Byron Browns bog ”Soul whithout Shame”. Bogen findes kun på engelsk og kan købes på f.eks. Saxo.com for kr.250. Du behøver ikke at anskaffe bogen for at deltage i workshop.

Hvis du er interesseret i at fortsætte arbejdet med “Din indre kritiker”, kan du fortsætte i en bog-gruppe efterår 2019, hvor vi arbejder med selve bogen “Soul without Shame” over 5 søndage med 3 ugers interval. Du kan også vælge kun at deltage i bog-gruppen. Hvis det har din interesse, kan du kontakte mig via min hjemmeside, hvor du finder alle oplysninger om mine kurser 2018/2019:

https://metteulsoe.diamondapproach.dk

0