Hos Norup

Golden Age Master Class 2019

– Den Gyldne Tidsalders Mesterlære

City of Light Starseeds Academy of Higher Learning åbner nu for tilmeldingen til Den Gyldne Tidsalders Mesterlære med start den 9. februar 2019.

Den Gyldne Tidsalders Mesterlære

City of Light Starseeds Academy of Higher Learning’s Master Class er en nytænkende Mesterlære, der fører dig ind i den Gyldne Tidsalder og som åbner for, og integrerer dine uudnyttede potentialer.

Uddannelsen er tilrettelagt for hold, der gennemgår en udvikling og træning individuelt og som gruppe. Gruppen mødes over 5 weekender i en periode på 6 måneder. Under hele forløbet gives der energetisk støtte fra City of Light til transformationsprocessen igennem kodede krystalværktøjer, der støtter dig i ”det, du er”.

Du kan følge uddannelsen enten som privatperson eller som alternativ behandler med mulighed for afsluttende eksamen og certificering.

Vi fordyber os i alle emnerne under uddannelsen, og der bliver plads til at øve alt i praksis på dig selv og dine medkursister.

Vil du gerne have
• Power og stå i din egen unikke energifrekvens
• Aktivering af din iboende stjerneviden
• Kommunikation med alle væsener
• Energi, healing og overskud
• Bevidsthed om dit indre og ydre univers

Ønsker du
• At blive aktiveret og fremkaldt til din plads i universet
• At blive transformeret til din særlige energifrekvens
• At blive integreret med dit livsformål
• At få helt nye og unikke behandlingsværkstøjer og metoder

så er denne nye uddannelse lige noget for dig.

Formål

Formålet med Den Gyldne Tidsalders Mesterlære er at hjælpe alle, der føler sig kaldet til uddannelsen, med at virkeliggøre og manifestere deres livsopgaver. Dette i samarbejde med Starseeds fra Mælkevejen og ude fra universet.

Når den iboende identitet aktiveres i din lyskrop og det 12-strengede DNA, omstiller vi os til at udsende vores særlige personlige energifrekvens. Det gør, at du indtager din plads i universet og hjælper fællesskabet med at føre jorden til Den Gyldne Tidsalder.

Du lærer desuden en række helt unikke og blide, men effektive behandlingsmuligheder, som kan klare selv komplicerede og dybtliggende problematikker på en legende og kreativ måde i kombination med de evner du har og de teknikker du allerede kender.

Datoer for uddannelsesweekender
Power den 9.-10.2 2019
Aktivering den 23.-24.2 2019
Kommunikation den 16.-17.3 2019
Energi den 20.-21.4 2019
Bevidsthed den 8.-9.6.2019

Dette giver 10 hele undervisningsdage fra kl. 10-17 i alt 70 undervisningstimer.

Hertil kommer eksamen og certificering for alternative behandlere, der ønsker at blive certificerede Golden Age City of Light Therapist. Det er 2 timers individuel eksamen som foregår den 22.6.2019 eller den 23.6.2019

Praktisk Information

Hjemmearbejde
Efter hvert modul er der hjemmearbejde for alle.

Mødested
Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg.

Certificering til Golden Age City of Light Therapist
Hvis du ønsker at blive certificeret Golden Age City of Light Therapist (behandler i City of Light) kan du søge om at komme til eksamen som afslutning på forløbet.

Det forudsætter, at du i forvejen har 100 undervisningstimer i relevante behandlingsformer som healing, clairvoyance, kropsbehandling, kinesiologi eller andet. Dokumentation påkræves og skal godkendes.

Under forløbet skal du gennemføre 10 klientforløb á 2-3 behandlinger. Det må gerne være personer, som du arbejder med i forvejen eller som du kender i forvejen. Anonymiseret journalføring påkræves.

Eksamen indeholder en teoretisk del, hvor du bruger dine journaler til at fortælle, hvordan du har brugt metoderne i praksis og en praktisk del, hvor du udfører en behandling.

Undervisere
Underviserne er alle integrerede i deres Monad (virkelige Selv) i 9. dimension og har været igennem gennemgribende Ascension aktiveringer.

  • Charlotte Shanti, Caretaker and Channel for evolved Star Beings, Kinesiolog RAB og Instruktør i Danske Kinesiologer.
  • Dil Bredholt, Anchor for The Golden Child Energy.
  • Corinn Sandhoff, Golden Age City of Light Therapist, Biopat.

Uddannelsen er udviklet af Charlotte Shanti og Dil Bredholt.

Pris og betalingsbetingelser
Prisen for uddannelsen er 12.500 kr. inkl. moms. Beløbet betales inden 4. januar 2019. Hvis du vil sikre dig en plads på uddannelsen, kan du indbetale et depositum kr. 3000 nu og kr. 9500 senest 4. januar 2019.

Early Bird pris ved fuld betaling inden 21. november 2018 er kr. 12.000 inkl. moms.

Det er muligt at betale uddannelsen i 3 rater.
1. rate på kr. 5.000 inkl. moms betales senest 4. januar 2019
2. rate på kr. 3.750 inkl. moms betales senest 1. marts 2019
3. rate på kr. 3.750 inkl. moms betales senest 1. maj 2019

Bemærk, at de tre rater skal betales uafhængigt af eventuelt fravær ved én eller flere mødegange.

Hvis du tidligere har været på kurser i City of Light kan du søge om reduceret pris ved henvendelse til Charlotte Shanti på kontakt@city-of-light.dk

Ved afmelding inden 4. januar 2019 tilbagebetales det indbetalte beløb minus 10 % af kursusprisen svarende til 1250 kr.

Eksamenspris betales separat for dem, der ønsker certificering og koster kr. 600 inkl. moms. Beløbet betales 1. maj 2019.

Undervisningsmaterialer
Krystalværktøjer udlånes på kursusdagene og kan tilkøbes med rabat, hvis du ønsker at beholde enkelte eller hele sættet efterfølgende. Den samlede pris er 3.175 kr. inkl. moms, hvis du ikke har nogen af krystalværktøjerne i forvejen.

Krystalværktøjer

Hvis du ønsker at blive certificeret Golden Age City of Light Therapist er det et krav at du har alle krystalværktøjer.

Tilmelding
Tilmelding sker senest 4. januar 2019 ved udfyldelse af tilmelding, der sendes til Charlotte Shanti. Download tilmeldingsskema

Forplejning
Bemærk venligst, at du selv skal sørge for frokost. Der serveres kaffe, the, snacks og frugt.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til uddannelsen i et fællesskab, der er forankret i City of Light i Den Gyldne Tidsalders 5. dimension.

Fred, Lys og Kærlighed
Charlotte Shanti
Caretaker and Channel for evolved Star Beings
Starseeds City of Light Scandinavia
kontakt@city-of-light.dk

Uddannelsens indhold

Lysskibe og City of Light
Udenom og inde i jorden findes der flere samfund og fællesskaber, der arbejder på at få kontakt med dig. Deres mission er, at støtte dig og jorden med at komme til Den Gyldne Tidsalders 5. dimension. City of Light er sådan et fællesskab bestående af forskere og behandlere fra andre dimensioner.

Hvem er du? Hvor kommer du fra?
Vi tager sammen til City of Light og søger nærmere oplysninger om, hvem du i virkeligheden er, og hvor du kommer fra, og hvor du kan hente din største inspiration fra.

Golden Light Network
Du synkroniseres med den Gyldne Tidsalders 5. dimensions lysnetværk. Formålet er, at du forbindes med lysnetværket, og at de energier du indtil nu har arbejdet med synkroniseres og fintunes til Den Gyldne Tidsalder. Ved at synkronisere dine energier vil andre lettere kunne få adgang til energierne via lysnetværket. Jo flere vi er, der bevidst arbejder med den Gyldne Tidsalders lysnetværk, jo mere udbygges og forstærkes det. Dette vil hele tiden bringe den Gyldne Tidsalder tættere på jorden og dens væsener.

Golden Implant Termination
Vi arbejder med de forhindringer du måtte opleve på Ascension vejen. En af dem kan være fastlåste følelser eller ”alien implants”. Hvis dette er tilfældet, så vil vi arbejde med at få dem opsporet, afmonteret, nedbrudt og opløst. De traumer og fysiske skavanker, der måtte være opstået pga. implants vil blive helet. Formålet er, at du bliver bevidst om de forhindringer du oplever og får en konkret oplevelse af, hvad der kan gøres på kort og lang sigt for at overkomme dem.

Golden Time Space
Du lærer hvordan du kan restituere ovenpå energi- og lysarbejde. Du vil få anvist et særligt rekreationssted i City of Light, hvor hver oplevelse er unik. Som navnet antyder ligger stedet i Den Gyldne Tidsalder udenfor tid og rum. Der balanceres efter energiarbejde ved at nulstille energifeltet indenfor  1) De lette og luftige energifrekvenser, og de tunge og kraftige energifrekvenser.
2) Det følelsesmæssige og psykiske område på henholdsvis det fysiske og det æteriske plan.

Kodning af krystaller og energimedicin
Du lærer, at kode krystaller og energimedicin ved hjælp af Golden Child Energy Frequency kodningsplader. Du kan bruge dette unikke værktøj til dig selv eller i behandling af klienter.

Golden Communication Set
Vi arbejder med et helt nyt kommunikationsværktøj så du kan kommunikere med alverdens væsener på lyssprog og andre sprog fra hele universet. Det er skridtet videre fra clairvoyance, kanalisering osv., som handler mere om kommunikation i direkte øjenhøjde uden mellemmænd og forhindringer.

Lyra krystallinsk natur energi
Dette er en helt ny energi fra Lyra der først blev tilgængelig for os på jorden i sommeren 2018. Dens formål er at lære os, hvordan vi bruger den krystallinske natur energi til at blive det krystal vi i virkeligheden er.

Lyra samarbejdsenergi
Du lærer principperne i den nye måde at samarbejde på med andre mennesker og stjernefolk. Vi tager udgangspunkt i forskellige korncirkler der forklarer os om emnet, og bruger Lyra’s unikke samarbejdsenergi i 12. dimension. Energien vil også støtte dig i bedre samarbejder med andre i dit daglige liv her på jorden.

Golden Child Healing
En af de mest kraftfulde og neutrale healingsenergier er Golden Child energien. Det er Den Gyldne Tidsalders multi universielle healingsenergi. Du lærer at forbinde dig med den og bruge dens healingskraft til dig selv eller andre. Du vil lære at bruge den forskellige måder og bla. også til fjernseancer.

De 12 DNA strenge og Lyskroppen
Vi går i dybden med at aktivere den viden, der ligger dybt inde i dig, som du er klar til at integrere. Du får opgraderet din Merkaba til lysrejser igennem universet. Dermed bliver det lettere og hurtigere for dig at rejse til andre dimensioner og parallelverdener.

De 12 chakra
Vi bevæger os igennem de 12 chakra med Metatron og Sandalphon i City of Light. Vi udforsker, hvilke opgraderinger, der ligger for vores energisystem både generelt og personligt. Du bliver testet med kinesiologi for at afklare om du bruger 7 chakra eller 12 chakra. Du vil blive guidet til 12 chakra systemet, hvis du har brug for at blive ført fra 7 til 12 chakra. Ikke alle skal overgå til 12 chakra systemet, da nogen har specifikke livsopgaver, der forudsætter 7 chakra systemet. Dette vil vi også teste og afklare.

De 12 dimensioner
Vi rejser igennem dimensionerne sammen med City of Light og opdager de bevidsthedslag det indeholder. Bevidsthedslag, der bevirker at vi vågner op til flere facetter af os selv og det univers vi lever i. Vi udforsker din egen transformation.

Andromeda Galaksen
Jorden er i Mesterlære hos Andromeda Galaksen. Du vil også blive forbundet til denne visdom og tuningsfrekvens, der konstant strømmer fra Andromeda. Dette er bla. den oprindelige Kristus / hjerte energi.

Etik
Vi gennemgår og drøfter, hvad der er etisk korrekt og god skik.

Anmeldelser fra kurser og workshops

Hvor var det en vild og fantastisk dag. Der er SÅ meget, der har kørt og er blevet vækket i mig lige siden. Noget der har været gemt godt og grundigt væk i slør. At turde sige højt og blive mødt med accept af mødet med stjerneskibe var helt fantastisk. Jeg har grædt meget over savnet og sorgen over at have afskåret mig fra denne forbindelse, dette bindeled til Andromeda, der igen er blevet vores lysende samarbejdesven inden i mig. Oh jeg elsker det. Personligt faldt alle parader og angst for at være forkert, idet du bad mig fortælle. Det var stort og banebrydende. – Suzanne Sodiac

Det var en fantastisk dag, og alle var autentiske og i harmoni med sig selv, gruppen og universet. – Mads Jakobsen

Fantastisk workshop – meget givende – og bekræftede mig selv i hvor jeg er 💜😊 – Lisanne Jeanet Fischer

Det smukke ved Golden Child energien er at du kan blive ved med at gå dybere med den . Efter en aktivering er der nogle måneders process. Herefter kan man vælge at få endnu en. Der vil så indfinde sig en endnu større grad af stabilitet, på andre planer, afhængigt af den der har fået aktivereringens anlæg for dybere stabilitet. – Anonym

0